V súčasnosti je v obci platný ÚP schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 14.dec 2022. Všetky tmavé/bordové plochy sú určené k zastavaniu RD. Plochy s bielym šrafovaním sú rozvojové zóny, určené k výstavbe RD. Predávané nehnuteľnosti sú v žltom rámiku “Nábrežná 704”. Časť pozemkov zasahuje do Rozvojovej zóny č.4. Pre Rozvojovú zónu č.4 sa nevyžaduje spracovanie Urbanistickej štúdie.

Vybrané informácie z textovej časti ÚP :