V súčasnosti je v obci platný ÚP z roku 2003. Plochy s červeným rastrom/mriežka sú prieluky, určené na stavbu rodinných domov. Plochy s červeným šrafovaním sú rozvojové zóny, určené na výstavbu rodinných domov.

Schválenie návrhu nového ÚP je predpokladané do konca roku 2022. Všetky tmavé/bordové plochy sú určené k zastavaniu RD. Plochy s bielym šrafovaním sú rozvojové zóny, určené k výstavbe RD.