index Uver

Vývoj cien kryptomien je úzko spätý s aktuálnou cenou Bitcoinu.

Pre posúdenie, či zmena ceny vašej záujmovej meny je daná jej vnútornou hodnotou, alebo iba kopíruje cenu Bitcoinu, sme vytvorili “indexUver”, ktorý nájdete v našich tabuľkách www.99a.tv/krypto v hárku súhrn :

iUver1

a v hárku číslo “4. indexUver” :

iUver

Čím viac sa hodnota indexu blíži k nule, tým viac vývoj ceny meny koreluje so zmenou ceny Bitcoin. Zvyšujúca sa hodnota indexu reprezentuje výraznejšiu zmenu ceny meny oproti Bitcoin – mena rastie/klesá rýchlejšie, alebo ide opačným smerom oproti BTC /BTC klesá, mena stúpa a naopak/.

K čomu je to dobré?  Prakticky všetky mince sa dajú nakúpiť za Bitcoin.  indexUver naznačuje, ktoré mince sa v danej chvíli dajú nakúpiť za Bitcoin lacnejšie, alebo drahšie

IndexUver je druhá mocnina hodnoty ALTC%-BTC%.

ALTC% – zmena ceny mince za posledných 24 hodín

BTC% – zmena ceny Bitcoin za posledných 24 hodín

Príklady výpočtu indexUver :

ALTC oproti BTC posiľuje
ALTC kopíruje zmenu ceny BTC
ALTC oproti BTC oslabuje
ALTC %
BTC %
ALTC%-BTC%
indexUver

+5

+3

2

4

+5

-3

8

64

+5

+5

0

+3

+5

-2

4

+3

-5

8

64

+3

+3

0

-5

+3

-8

64

-5

-3

-2

4

-5

-5

0

-3

+5

-8

64

-3

-5

2

4

-3

-3

0