Weiss Ratings

Novinka : od 26.1.2018 preberáme údaje o ratingu kryptomien od spoločnosti “Weiss Ratings”.

Weiss Cryptocurrency Rating má hodnotu od A+ /najlepší/, po E- najhorší, t.j. celkove má stupnica ratingu 15 hodnôt.

Rating /ak existuje/ sa nachádza v našich tabuľkách na konci názvu meny za údajom zátvorkách, vo všetkých tabuľkách. Pred samotnou abecednou hodnotou ratingu je uvedené jeho poradie v 15 bodovej stupnici. Ak došlo k zmene ratingu oproti poslednému hodnoteniu, nasleduje údaj “R+” zvýšenie ratingu, alebo “R-” zníženie ratingu.

Príklad:

ETH Ethereum (98) 4B+ R+

Ak chcete riziko straty vašej investície aspoň čiastočne znížiť, vyberte si kryptomeny s najvyšším WCR ratingom.